The Reconnection

Bij je persoonlijke Reconnection® worden dezelfde helende frequenties gebruikt als bij Reconnective Healing®, maar met een specifiek doel: het versnellen van de evolutie en het levenspad van de persoon. Oorspronkelijk waren de meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. Lang geleden zijn wij los geraakt van deze lijnen.

De Reconnection® activeert de axiatonale lijnen die het ons mogelijk maken om deze unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze genezing en uiteindelijk voor onze evolutie. Via deze lijnen wordt de basisenergie aangetrokken voor herstel van de functies van het menselijke lichaam. De Reconnection® activeert deze nieuwe lijnen en staat de uitwisseling van licht en informatie toe met ons DNA. Het is in feite een her-verbinding met het universum, met de aarde en met het lichtwezen dat we in een andere dimensie zijn. Het helpt ons om ons levensdoel te ontdekken en te bereiken.

Je Persoonlijke Reconnection vindt altijd plaats in twee sessies van één uur, bij voorkeur op twee opeenvolgende dagen. Het hoeft maar één keer in het leven te gebeuren. Ik raad je aan om 1-3 healing sessies te ervaren voorafgaand aan De Reconnection®.

Opmerking: Reconnective Healing® is geen vervanging van geneeskundige behandelingen en/of medicijnen. Zoek in geval van ziekte dan ook altijd contact met een arts.